دندونی ( پسر )


کمی صبر کنید...

پاپ کورن

6,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 10عددی ) می باشد.(تم تولد "دندونی پسر")

سفره

5,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( سفره 6 نفره ) می باشد.(تم تولد "دندونی پسر")

تاج کاغذی

4,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 6عددی ) می باشد.(تم تولد "دندونی پسر")

چنگال

3,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12عددی ) می باشد.(تم تولد "دندونی پسر")

کارد / چاقو

3,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12عددی ) می باشد.(تم تولد "دندونی پسر")

پیش دستی و لیوان

6,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12عدد پیش دستی + 12عدد لیوان ) می باشد.(تم تولد "دندونی پسر")

دسته‌بندی