کراوات


کمی صبر کنید...

پیش دستی و لیوان

8,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12عدد پیش دستی + 12عدد لیوان ) می باشد.(تم تولد "کراوات")

خلال

2,000 تومان
هرعدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12عددی ) می باشد.(تم تولد "کراوات")

تاج کاغذی

5,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 6عددی ) می باشد.(تم تولد "کراوات")

کارد و کفگیر

5,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 1 عدد کارد + 1 عدد کفگیر ) می باشد.(تم تولد "کراوات")

سفره

6,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل یک عدد ( سفره 6 نفره ) می باشد.(تم تولد "کراوات")

چنگال

4,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12 عددی ) می باشد.(تم تولد "کراوات")

کارد / چاقو

4,000 تومان
هر عدد سفارش شما شامل: یک بسته ( 12 عددی ) می باشد.(تم تولد "کراوات")

دسته‌بندی