تماس های بیشتر

شماره تماس " برای هماهنگی قبل از حرکت به سمت فروشگاه ":
989360944778+ خانم احتشامی
989102716293+ خانم محمودی
(این آیتم برای رفاه حال مشتریان گرامی ایجاد شده است بدین معنی نیست که فروشگاه تعطیل است
 فقط برای هماهنگی عزیزانی هست که از راه دور افتخار خرید به ما می دهند و می خواهند خیالشان راحت باشد)

شماره تماس جهت پاسخگویی به مشتریان در " تلگرام ":
989386040598+ خانم محمودی
989367780943+ آقای بابامحمودی

شماره تماس جهت پاسخگویی به مشتریان در " واتس آپ ":
989360944778+ خانم احتشامی
989370915792+ آقای ادیبی